ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

วันที่: 
25 มีนาคม 2019
สถานที่: 
ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
จังหวัด: 

กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 
023986630 ต่อ 19

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/