ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ร่วมกับบริษัทสยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 5 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำให้คนไทย

วันที่: 
01 เมษายน 2019 - 02 เมษายน 2019
สถานที่: 
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 5 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำให้คนไทย
จังหวัด: 

กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 
02-398-6630 ต่อ 19

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/