วันที่ 17 เมษายน 2562 - 22 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่: 
17 เมษายน 2019 - 22 เมษายน 2019
สถานที่: 
ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัด: 

ชัยภูมิ

เบอร์โทรศัพท์: 
044821088

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/