ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

วันที่: 
14 พฤษภาคม 2019
สถานที่: 
ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
จังหวัด: 

ปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์: 
025674107

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/