ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (Job It) จังหวัดอุดรธานี ชั้น B ตึกคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันที่: 
19 มิถุนายน 2019 - 20 มิถุนายน 2019
สถานที่: 
ชั้น B ตึกคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัด: 

อุดรธานี

เบอร์โทรศัพท์: 
042348587

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/