ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา

วันที่: 
27 มิถุนายน 2019 - 28 มิถุนายน 2019
สถานที่: 
ณ ห้องประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง
จังหวัด: 

สงขลา

เบอร์โทรศัพท์: 
074314845

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/