ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้น G

วันที่: 
09 กรกฎาคม 2019
สถานที่: 
ณ จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้น G
จังหวัด: 

ปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์: 
02-5674107

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/