ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Office of Labour Affairs in Japan visited Thai trainees in Ibaraki

 

 

                           

  

 

 

 
 
 
Between 1-2 August 2013, Office of Labour Affairs in Japan led by Mr. Suchart Sangurai, counsellor (labour), Mrs. Chitlada Bumrungchit, translator of the office and Mr. Niran Umemura, public coordinator went to visit Japan Auto Business Cooperative. In this regard, counsellor (labour) sermonized and gave an advice to 22 new-entry Thai trainees on working and living in Japan. Later on the same day, they went to visit employer and Thai trainees at Next. Co,Ltd. offering car spray printing service, hiring 2 Thai trainees. The employer satisfies Thai trainees’ operation.
The group went to call on Ibaraki Ken Ou Global Cooperative which employ 6 Thai trainees. After that they went to visit employer and Thai trainees planting vegetables in order to boost their morale. Later, they called on Keiei Assist Kyoudou Kumiai hiring 21 Thai trainees working in agricultural farm.