ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 24/05/2019
icon 2 จังหวัดชุมพร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 24/05/2019
icon 3 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง 24/05/2019
icon 4 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาปัตตานี 24/05/2019
icon 5 สำนักงานแรงงาจังหวัดยะลา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 24/05/2019
icon 6 สรจ.นครสวรรค์จัดการประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ระดับพื้นที่ (Zoning) (กลุ่มที่ 7 อำเภอชุมแสง)ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 23/05/2019
icon 7 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมอบรม “โครงการ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินกรคลังภาครัฐ : ด้านความรับผิดทางละเมิด” ณ ห้องประชุมสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 23/05/2019
icon 8 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดหนองบัวลำภู 23/05/2019
icon 9 นายทวีศักดิ์ สวัสดิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ 22/05/2019
icon 10 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการบูรณาการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและต้านภัยยาเสพติด ณ โรงแรมโชคดี เพลส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 22/05/2019
icon 11 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ และรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบในการส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่น"นุ่งถุง ไม่นุ่งสั้น"ประจำปีงบประมาณ 2562 22/05/2019
icon 12 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมขับเคลื่อนศูนย์ OSS สงขลา ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานสาธารณสุข และความมั่นคงจังหวัดสงขลา 22/05/2019
icon 13 สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้า การลงทุนและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ วัดบ้านโพนทอง ต.โพนทอง ต.เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 22/05/2019
icon 14 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมขับเคลื่อนศูนย์ OSS สงขลา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนสถานประกอบการ บริษัท สหถุงไทย อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท บี พี อาร์ ทรานสปอร์ต จำกัด อ.สะเดา จ.สงขลา 22/05/2019
icon 15 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 4/2562 22/05/2019
icon 16 สรจ.เลย เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา/กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมวันต้นไม้ (วันวิสาขบูชา)/พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ พุทธาภิเษกพระประธานพุทธมณฑลจังหวัดเลย 21/05/2019
icon 17 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพานและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21/05/2019
icon 18 สรจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 21/05/2019
icon 19 จังหวัดปัตตานี จัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณสวนจ้าวทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี 21/05/2019
icon 20 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีทำงานแบบบูรณาการร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากับหน่วยราชการจังหวัดนนทบุรี ณ วัดศรีราษฎร์ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 21/05/2019
icon 21 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมบูรณาการตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลจังหวัดระยอง ณ บริเวณพื้นที่ทะเลจังหวัดระยอง 21/05/2019
icon 22 นายวรรณพ สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 21/05/2019
icon 23 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 21/05/2019
icon 24 สรจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 21/05/2019
icon 25 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 21/05/2019
icon 26 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 21/05/2019
icon 27 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระภิกษุสงฆ์ และพระพี่เลี้ยง จำนวน 180 รูป ณ วัดมเหยงค์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21/05/2019
icon 28 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21/05/2019
icon 29 แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาพิเษกฯ ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 21/05/2019
icon 30 สรจ.นครสวรรค์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 21/05/2019