ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Nakhornpathom province , very the project reinforces an occupation and the stability in the work ,

           labor Nakhon Pathom office , very the activity reinforces manner integration occupation , follow the project reinforces an occupation and the stability in Nakhon Pathom work , ( , strategy development province budget , yearly the budget , 2552) Buddhist Eras by have the objective for , target group people , for example , , work governor , person laid off , the earner is a little , or , person want an occupation adds , give receive serve labor side , be chance expansion in having work does and have the income increase , make of good quality the life that improve , by labor Nakhon Pathom office , and welfare office and protect Nakhon Pathom labor , get accompany with very the activity , when , date 11 August 2552 at , organization office administrates Tumbol house public part , amphur boom highland , Nakhon Pathom , there is 63 person come to take serve whole a person ,

แหล่งที่มา: 
labor Nakhon Pathom office ,