ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 61 สรจ.บึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ 15/11/2019
icon 62 มหกรรมรวมพลังรณรงค์ป้องคันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHONPATHOM CHAMPIONSHIP 2020 15/11/2019
icon 63 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก ประจำปี 2562 15/11/2019
icon 64 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมงานโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” 15/11/2019
icon 65 แรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 15/11/2019
icon 66 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสกลนคร 15/11/2019
icon 67 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 15/11/2019
icon 68 แรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยเพลิงไหม้โรงงานในเขตอำเภอไทรน้อย 15/11/2019
icon 69 สรจ.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 15/11/2019
icon 70 กิจกรรม "จป.จิตอาสา ปลูกป่า เพื่อแผ่นดิน" จังหวัดชลบุรี 15/11/2019
icon 71 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 15/11/2019
icon 72 การประชุมพิจารณาปรับรายละเอียดโครงการที่เสนอของบพัฒนาจังหวัดสกลนคร ปี 2564 15/11/2019
icon 73 แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 มาศึกษาดูงานที่จังหวัดสระบุรี โดยร่วมรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง “การนำนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชน ปัญหาและอุปสรรค” 15/11/2019
icon 74 สรจ.แพร่ ตรวจสถานบริการพื้นที่เสี่ยงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานเด็ก 15/11/2019
icon 75 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความเข้าใจระบบและสามารถนำข้อมูลจากระบบไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 15/11/2019
icon 76 สรจ.สระบุรี สระบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 14/11/2019
icon 77 แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านพาณิชยกรรม การค้า และการลงทุน 14/11/2019
icon 78 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงาน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 14/11/2019
icon 79 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา แรงงานจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ สรจ.อน. ช่วยเหลือ อสร.อุทัยธานี 14/11/2019
icon 80 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา แรงงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ กับนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 14/11/2019
icon 81 แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 14/11/2019
icon 82 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย 14/11/2019
icon 83 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม เพื่อทราบการดำเนินการท 14/11/2019
icon 84 แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 14/11/2019
icon 85 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ตรวจแรงงานในเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ทะเลปัตตานี 14/11/2019
icon 86 กระทรวงแรงงานมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม ลงฟื้นที่ เคารพศพ เยี่ยมให้กำลังใจญาติผู้ประกันตนและมอบสิทธิประโยชน์ค่าทำศพบำเหน็จกรณีชราภาพ 14/11/2019
icon 87 ผู้ว่าฯหนองคายร่วมบันทึกเสียงร้องเพลงลำเต้ย อสร. เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาด้านแรงงานสู่หนองคาย 4.0 ณ ห้องไกล่เกลี่ย ๒ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 14/11/2019
icon 88 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดห้วยไข่เขียด หมู่ที่ 7 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 14/11/2019
icon 89 สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดชุมพร 14/11/2019
icon 90 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร 14/11/2019