ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 31 "ผช.ปลัดแรงงาน" ร่วมกิจกรรมคู่ขนานของเวทีเสวนาสหภาพยุโรป-อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 27/11/2019
icon 32 "ผช.รมว.แรงงาน" ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 27/11/2019
icon 33 "ปลัดแรงงาน" จับมือ กมธ.แรงงาน เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแรงงานไทยภายใต้สถานการณ์พลิกผันของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 27/11/2019
icon 34 "ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน" ประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ปัตตานี 27/11/2019
icon 35 "ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน" ลงใต้ผุดไอเดีย"ปัตตานีโมเดล"จับมือผู้ประกอบการประมงสร้างการมีส่วนร่วมลดปัญหาขาดแรงงานอย่างยั่งยืน 27/11/2019
icon 36 "ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน" ลงพื้นที่ปัตตานี พบปะ อสร.สร้างขวัญกำลังใจผู้เชื่อมโยงภารกิจแรงงานสู่ประชาชน 27/11/2019
icon 37 ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงใต้ พบบัณฑิตแรงงาน ฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนชายแดนใต้ 27/11/2019
icon 38 "ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน"พบปะผู้ประกันตน ม.40 พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จ.ยะลา 27/11/2019
icon 39 ‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำ ‘บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม’ 26/11/2019
icon 40 ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่มอบนโยบายกระทรวงแรงงานแก่หน่วยงานในสังกัดจังหวัดยะลา 26/11/2019
icon 41 ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 26/11/2019
icon 42 ผลการออกรางวัลบัตรแรงงานเชิญรับโชค สลากบำรุงสภากาชาดไทย ร้านกระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๒ 26/11/2019
icon 43 "ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน" ให้สัมภาษณ์สด ประเด็น "มาตรการของกระทรวงแรงงานในการช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 25/11/2019
icon 44 ก.แรงงาน ประชุม คกก. พิจารณาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 25/11/2019
icon 45 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับคณะหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 25/11/2019
icon 46 'เลขานุการ รมว.แรงงาน' ให้สัมภาษณ์ประเด็น "สถานการณ์การว่างงานและมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน" ทางช่อง TNN16 25/11/2019
icon 47 ก.แรงงาน หารือร่วม สภาวัฒนธรรมไทย – จีน ส่งเสริมความสัมพันธ์ 25/11/2019
icon 48 "หม่อมเต่า" ส่งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุนั่งร้านถล่มทับคนงานที่คลองถม 25/11/2019
icon 49 รมว.แรงงาน มอบรางวัลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ ๔๓ 24/11/2019
icon 50 "ที่ปรึกษารัฐมนตรี" เยี่ยมร้านกาชาดของกระทรวงแรงงาน ภายในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี 24/11/2019
icon 51 ก.แรงงาน ประชุม คกก.กำกับติดตามโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง 22/11/2019
icon 52 ‘ปลัดแรงงาน’ ร่วมทูลเกล้าถวายนกยูงจากยอดใบตาลแด่ 'กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ’ 22/11/2019
icon 53 ‘หม่อมเต่า’ห่วงแรงงานเสียชีวิตเหตุนั่งร้านถล่มที่ภูเก็ต สั่งหน่วยในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือตามภารกิจ 22/11/2019
icon 54 ‘ก.แรงงาน’ 'สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืน’ 22/11/2019
icon 55 ‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ประชุม ‘ส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย อสร. พิษณุโลก’ 21/11/2019
icon 56 ‘ปลัดแรงงาน’ แจกรางวัลบิงโก 'งานกาชาด 62’ 21/11/2019
icon 57 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 21/11/2019
icon 58 รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เตรียมความพร้อมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 20/11/2019
icon 59 บอร์ดค่าจ้าง ยังไม่สรุปตัวเลข ขอประเมินปัจจัยเศรษฐกิจอย่างรอบคอบ นัดเคาะใหม่ 6 ธ.ค. นี้ 20/11/2019
icon 60 ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายแนวทางการทำงาน พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 20/11/2019