ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 31 ‘ก.แรงงาน’ ร่วมมือ ‘ภาครัฐ-เอกชน ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน’ 12/09/2019
icon 32 ก.แรงงาน ประชุมเตรียมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV 12/09/2019
icon 33 รองปลัดแรงงาน ปาฐกถาพิเศษ ความท้าทายของการทำงานกับสังคมผู้สูงอายุ 12/09/2019
icon 34 ก.แรงงาน ประชุมอนุพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ กทม. 12/09/2019
icon 35 ผต.แรงงาน ร่วมการสัมมนาเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12/09/2019
icon 36 นายกสมาคมนักบินไทย หารือ ‘หม่อมเต่า’เร่งแก้นักบินจบใหม่ล้นตลาด 11/09/2019
icon 37 ‘ปลัดแรงงาน’ ให้สัมภาษณ์ 'อปท.นิวส์' เกี่ยวกับนโยบาย ก.แรงงาน 11/09/2019
icon 38 ‘หม่อมเต่า’ห่วงแรงงานไทยเสียชีวิตในเกาหลี เตือนคนไทยไปทำงานถูก กม.ได้รับการคุ้มครอง 11/09/2019
icon 39 ประธานสมาคมการประมงฯ หารือ‘หม่อมเต่า’ติดตามแก้ปัญหาขาดแรงงานประมง 11/09/2019
icon 40 รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย โอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีรวมทั้งปรึกษาหารือปัญหาแรงงานเพื่อความมั่นคงในการทำงาน 11/09/2019
icon 41 ทูตฯ เมียนมา หารือ‘หม่อมเต่า’กรณีปิดศูนย์เรียนรู้เด็กเมียนมา จ.ระนอง พร้อมขอลดค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อเป็นการชั่วคราว 10/09/2019
icon 42 ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เฮ! ครม.เห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนความชอบในการทำงาน มีผล 30 ก.ย.นี้ 10/09/2019
icon 43 รมว.แรงงาน เยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 09/09/2019
icon 44 'หม่อมเต่า'มอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นกว่า 400 แห่ง เชิดชูต้นแบบจัดการแรงงานยอดเยี่ยม 09/09/2019
icon 45 ‘ก.แรงงาน’ แสดงความยินดี 'TNN ครบรอบ 12 ปี' 09/09/2019
icon 46 ‘รองปลัดแรงงาน’เผย ไทยมุ่งส่งเสริมคุ้มครองสิทธิแรงงานภายใต้ฉันทามติอาเซียน 09/09/2019
icon 47 ก.แรงงาน จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 09/09/2019
icon 48 ‘หม่อมเต่า’ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด 07/09/2019
icon 49 ‘ก.แรงงาน’ จัดกิจกรรม ‘บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ ครั้งที่ 6 06/09/2019
icon 50 ก.แรงงาน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “ร่วมพลัง..อาสาสู้โกง” 06/09/2019
icon 51 ‘หม่อมเต่า’ มอบ ‘ที่ปรึกษารัฐมนตรี’ ลงพื้นที่สมุทรปราการ ตรวจการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว กลุ่มบัตรหมดอายุก่อน 31 มีนาคม 2563 หลัง ครม.ไฟเขียว 06/09/2019
icon 52 ก.แรงงาน ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานปี 62 ดันมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 400 ล้าน 06/09/2019
icon 53 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ร่วมการบูรณาการออกตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์จังหวัดเลย ในพื้นที่อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 06/09/2019
icon 54 รมว.แรงงาน เปิดงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต 05/09/2019
icon 55 ‘หัวหน้าผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ ‘ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำนาจเจริญ’ 05/09/2019
icon 56 รมว.แรงงาน และคณะ เยี่ยมชมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 04/09/2019
icon 57 ‘รมว.แรงงาน’ ให้สัมภาษณ์ 'เดลินิวส์' เกี่ยวกับนโยบาย สปส. 04/09/2019
icon 58 ‘หัวหน้าผู้ตรวจแรงงาน’ ประชุม ‘หัวหน้าส่วนราชการสังกัด ก.แรงงาน ยโสธร’ 04/09/2019
icon 59 ก.แรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 04/09/2019
icon 60 ก.แรงงาน เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 04/09/2019