ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 5041 ก.แรงงาน ต้อนรับคณะเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 14 จากลอนดอน สหราชอาณาจักร 11/10/2011
icon 5042 ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือภาวะน้ำท่วมของศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติก.แรงงาน 11/10/2011
icon 5043 รมว.แรงงาน เผยอัตรางานว่างสามารถรองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม 11/10/2011
icon 5044 รัฐวิสาหกิจ 67 แห่ง ขานรับค่าจ้าง 300 ลูกจ้างร่วม 25,000 คนมีเฮ 11/10/2011
icon 5045 รมว.แรงงาน เปิดทางแรงงานไทยไปต่างประเทศคล่องตัวขึ้น 10/10/2011
icon 5046 ผู้ตรวจราชการ ก.แรงงานเน้นเร่งบูรณาการช่วยภาวะน้ำท่วม 10/10/2011
icon 5047 ก.แรงงาน วางมาตรการเร่งด่วนช่วยผู้ประสบภัย ให้ทุกหน่วยช่วยเต็มศักยภาพ 10/10/2011
icon 5048 ก.แรงงาน ลงพื้นที่อุทกภัยชัยนาท ตั้งศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติระดับ จว. 07/10/2011
icon 5049 ก.แรงงาน ช่วยเต็มที่ เขตวิกฤต “น้ำ” 07/10/2011
icon 5050 พม่าขอจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติในไทย 07/10/2011
icon 5051 ก.แรงงาน เร่งทุกหน่วยช่วยเหลือ และวางยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน 06/10/2011
icon 5052 ทูตญี่ปุ่นเยี่ยมพบรมว.แรงงานเจรจาด้านขาดแคลนแรงงาน 06/10/2011
icon 5053 ก.แรงงาน แสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เนื่องในโอกาสครบรอบ25 ปี ของการก่อตั้ง 06/10/2011
icon 5054 ก.แรงงานจัดทีม “ช่วยด่วน !” สถานประกอบการ “น้ำท่วม” 06/10/2011
icon 5055 นายจ้างขอความชัด! มาตรการช่วยเหลือ ค่าจ้าง 300 ฉลุย แน่ 05/10/2011
icon 5056 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นางคริสทีเนอ ชราเนอร์ บูร์เกเนอร์ เอกอัครราชทูตสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย 05/10/2011
icon 5057 รมต.เผดิมชัย มอบถุงยังชีพ 500 ชุดช่วยผู้ประสบภัย 05/10/2011
icon 5058 เกาหลีต้องการแรงงานไทย ขอให้จัดส่งตามโควต้าโดยเร็ว 05/10/2011
icon 5059 ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันสัมมนาหาทางออกนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 03/10/2011
icon 5060 ก.แรงงาน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง 300 บาท 03/10/2011
icon 5061 เปิดศูนย์ยกระดับรายได้ 300 บาท ประมวลทุกข้อมูลเดินหน้าสู่การปฏิบัติ 03/10/2011
icon 5062 สภาองค์การนายจ้างระดมความคิดเห็นเรื่องค่าจ้าง 300 บาท 03/10/2011
icon 5063 รมว.แรงงานลงพื้นที่อุทกภัยชัยนาท ยืนยันดูแลจนถึงที่สุด 01/10/2011
icon 5064 รมว.แรงงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดชัยนาท สำรวจความต้องการประชาชนพื้นที่พร้อมช่วยเหลือหลังน้ำลด 30/09/2011
icon 5065 1 ตุลานี้ มีเฮ ! คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าแรงให้แก่ลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ได้รับค่าแรงไม่ถึง 300 บาท ให้ได้รับ 300 บาทต่อวัน 29/09/2011
icon 5066 ผู้ตรวจฯ ก.แรงงานตรวจเยี่ยมสถานประกอบการภาคบริการในจ.นนทบุรี นายจ้างไม่เกี่ยงค่าแรง แต่ขาดแคลนแรงงาน 29/09/2011
icon 5067 ผู้ประกอบการ จ.นนทบุรี ขานรับค่าจ้าง 300 บาท 29/09/2011
icon 5068 ปลัด ก.แรงงาน ประชุมหารือสมาคมอิเล็กทรอนิกส์ฯ รับฟังข้อเสนอ หาทางออกมาตรการค่าจ้าง 300 บ. 29/09/2011
icon 5069 ก.แรงงาน ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดแก่ผู้ใช้แรงงานยกระดับ-สร้างยุติธรรมในสภาพความเป็นจริง ให้แรงงานมีรายได้ 300 บาท 29/09/2011
icon 5070 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย 29/09/2011