ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 5131 ก.แรงงาน ส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำ และเน้นกรมการจัดหางานเป็นต้นแบบการบริการ 22/09/2011
icon 5132 รมว.แรงงาน เป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลวางพามพุ่มและกล่าวสดุดีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราชและเยี่ยมชมร้านต่างๆ 20/09/2011
icon 5133 ก.แรงงาน ชู ! เครือข่ายคนแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน ทำงาน “คนน้อย งานหลากหลาย ภายใต้งบประมาณจำกัด” 20/09/2011
icon 5134 ปลัดก.แรงงาน ประชุมสภาหอการค้าไทยแสวงหาแนวร่วมให้เกิดค่าจ้าง 300 บ.อย่างเป็นรูปธรรม 20/09/2011
icon 5135 ก.แรงงาน เตรียมพร้อมรับความตกลงเขตการค้าเสรี 20/09/2011
icon 5136 รมว.แรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 20/09/2011
icon 5137 ก.แรงงาน นำคณะแพทย์ จิตแพทย์ ตรวจสุขภาพแรงงานไทยในบรูไน 20/09/2011
icon 5138 รมต.แรงงาน สานฝันค่าจ้าง 300 บ./ ป.ตรี 15,000 บ. 19/09/2011
icon 5139 ผู้แทนหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานส่งสัญญาณความต้องการ กุ๊กไทย พนักงานนวดแผนไทยจำนวนมากหารือแนวทางการจัดส่งแรงงานแบบ G TO G 17/09/2011
icon 5140 ตัวแทนไอแอลโอหารือรมว.แรงงาน 15/09/2011
icon 5141 กระทรวงแรงงานฯ สานเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน-รัฐวิสาหกิจ ผนึกพลัง สายน้ำ สายธาร พลัง”ชาวแรงงาน” ช่วยภัยน้ำท่วม 3,980,541.50 บาท 15/09/2011
icon 5142 จับตา 5 หน่วยงานบูรณาการสร้างฐานข้อมูลแรงงาน ป้อนคนคุณภาพ รับทิศทางการขยายตัว มุ่งสู่ระดับสากล 15/09/2011
icon 5143 ก.แรงงาน เชิญชวนพี่น้องชาวไทยกู้วิกฤตแห่งสายน้ำด้วยพลังแห่งน้ำใจ สายน้ำสายใจ... พลัง ‘ชาวแรงงาน’ ช่วยภัยน้ำท่วม 13/09/2011
icon 5144 รัฐมนตรีแรงงานกำชับทุกหน่วยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเต็มที่ 13/09/2011
icon 5145 รมว.แรงงาน รับมอบรถยนต์โตโยต้า 12 คัน เพิ่มขีดความสามารถการฝึกอบรมให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13/09/2011
icon 5146 รัฐมนตรีก.แรงงาน ย้ำ!! พร้อมรับฟังทุกปัญหา/ข้อเสนอแนะ ร่วมหาทางออกนโยบายรายได้ 300 บาท 12/09/2011
icon 5147 รัฐมนตรีแรงงาน ย้ำ! ปี 55 เห็นความชัดเจนนโยบายรายได้ 300 บาท คาดนำร่องจังหวัดที่มีความพร้อมหรือปรับเพิ่มจากรายได้เดิมร้อยละ 40 ทั่วประเทศ 11/09/2011
icon 5148 Kick-off โครงการ e-Service เพียงแค่คลิกก็เข้าถึงบริการ เพื่อขอรับบริการรับรองหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน 08/09/2011
icon 5149 ก.แรงงาน มุ่งส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับลูกจ้าง 07/09/2011
icon 5150 “สุดยอดช่างแอร์ 2011” เป็นหนึ่ง แรงงานฝีมือที่จะมุ่งสู่อาเซียนสร้างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค...แหล่งผลิตสุดยอดช่างไทย 07/09/2011
icon 5151 รมว.แรงงาน รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการประมงจังหวัดสมุทรสาครยืนยันการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานทุกด้าน ต้องช่วยกันทุกฝ่ายอยู่ได้ ประเทศชาติไปรอด ผู้แทนภาคประมงตอบรับปรับค่าจ้างบนหลักแรงงานที่ฝีมือสูงขึ้น ผลิตภาพแรงงานสูง 06/09/2011
icon 5152 มาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงานเป็นที่สนใจของนักศึกษานิติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น 01/09/2011
icon 5153 ก.แรงงาน บูรณาการงาน 3 หน่วย จัดทีมแพทย์อบรม ให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่แรงงานไทยในสิงคโปร์ “หวังให้รู้ ดูแล และป้องกันโรคตนเองได้ในต่างแดน” 29/08/2011
icon 5154 แรงงานไทยในสิงคโปร์สนใจ-ห่วงใยสุขภาพ ผู้มาขอคำปรึกษา แนะนำ และตรวจรักษาเพิ่มขึ้น 29/08/2011
icon 5155 รมว.แรงงานเน้นสร้างคุณภาพแรงงานและสร้างความเป็นธรรม 29/08/2011
icon 5156 รมว.แรงงาน เผดิมงานแรกรับมอบปูนช่วยน้ำท่วม 300 ตันจากทีพีไอ 17/08/2011
icon 5157 “เช็คความพร้อม” ไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 ต้องรวมพลัง รัฐ-เอกชน เริ่มจาก 7 กลุ่มสภาอาชีพ ผลักดันนโยบายสร้างความแข็งแกร่งฝีมือคนไทย 30/06/2011
icon 5158 กระทรวงแรงงาน เชิญนายจ้างไต้หวัน เยี่ยมครอบครัวแรงงานไทย 08/06/2011
icon 5159 ครม.เห็นชอบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ตามที่ ก.แรงงานเสนอ 15/12/2010
icon 5160 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน เสนอปรับโครงสร้างหน่วยงานเพิ่ม สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 02/12/2010