ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 61 ‘หม่อมเต่า’ชื่นชมประกันสังคมพัฒนาสู่ปีที่ 30 มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน 03/09/2019
icon 62 ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.พิจิตร 03/09/2019
icon 63 ก.แรงงาน ประชุมหารือทบทวนปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างบุคลากรโครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี 03/09/2019
icon 64 ‘หัวหน้าผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘จังหวัดยโสธร’ ปี 62 รอบ 3 03/09/2019
icon 65 ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก 02/09/2019
icon 66 ‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 25 จังหวัด’ 02/09/2019
icon 67 ‘หม่อมเต่า’เผยต่อที่ประชุมจี 20 ไทยส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 02/09/2019
icon 68 ไทย - ตุรกี หารือทวิภาคีขยายความร่วมมือส่งเสริมสิทธิแรงงาน รองรับสังคมผู้สูงอายุ 02/09/2019
icon 69 ‘รมว.แรงงาน’ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ‘ประเทศญี่ปุ่น’ 01/09/2019
icon 70 'หม่อมเต่า' ห่วงใยแรงงานประสบอุทกภัยพายุ 'โพดุล' กำชับทุกหน่วยในสังกัดช่วยเหลือเต็มที่ 01/09/2019
icon 71 ‘รมว.แรงงาน’ ชมนิทรรศการ ‘อนาคตของงาน ประเทศญี่ปุ่น’ 31/08/2019
icon 72 'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจราชการ จ.ปทุมธานี 31/08/2019
icon 73 ก.แรงงาน มอบรางวัลเยาวชน คว้าเหรียญรางวัล WorldSkills Kazan 2019 30/08/2019
icon 74 'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจราชการ จ.นนทบุรี 30/08/2019
icon 75 ก.แรงงาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ 30/08/2019
icon 76 ลูกเรือประมงไทยที่ถูกลอยแพในโซมาเลีย ชุดสุดท้ายกลับถึงไทยแล้ว 14 คน อีก 6 คน อยู่ทำงานต่อกับนายจ้างอิหร่าน 30/08/2019
icon 77 ‘หม่อมเต่า’เร่งช่วยลูกจ้างจีเอ็มที่ถูกปลดได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมายโดยเร็ว 30/08/2019
icon 78 ‘รมว.แรงงาน’ มอบโล่องค์กรและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมการจ้างงาน 29/08/2019
icon 79 ‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ลงพื้นที่อยุธยา เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา 29/08/2019
icon 80 ‘ผู้ช่วยปลัดแรงงาน’ ประชุม ‘The 4th Employment Working Group’ 29/08/2019
icon 81 ก.แรงงาน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 29/08/2019
icon 82 ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 28/08/2019
icon 83 ก.แรงงาน ประชุม ‘คกก.จัดงานสถาปนา ครั้งที่ 2/62’ 28/08/2019
icon 84 'รองปลัดแรงงาน' บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าว เรื่อง นโยบายการสนับสนุนกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน จ.กำแพงเพชร 28/08/2019
icon 85 ‘หม่อมเต่า’ จับมือหอการค้าไทย ร่วมหาทางออกการปรับอัตราค่าจ้างแรงงาน 28/08/2019
icon 86 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘จังหวัดสงขลา’ 28/08/2019
icon 87 รมว.แรงงาน บันทึกเทปรายการ "รวมพลัง อาสาสู้โกง" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ๒๕๖๒ 27/08/2019
icon 88 ก.แรงงาน สรุปผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 27/08/2019
icon 89 ‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘eMENSCR ของ สป.รง.’ 26/08/2019
icon 90 'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จ.นครปฐม 26/08/2019