ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 91 ก.แรงงาน ขึ้นเหนือออกบูธฝึกอาชีพ รับสมัครงาน กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร จ.เชียงใหม่ 23/08/2019
icon 92 'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจราชการ จ.นครปฐม 23/08/2019
icon 93 ก.แรงงาน สร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการข่าว เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน 23/08/2019
icon 94 ‘หม่อมเต่า’ ส่งเลขาฯ ลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพอิสระ 23/08/2019
icon 95 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมโรงงานในเรือนจำพะเยา สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ต้องขังระหว่างรับโทษ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขัง เตรียมเข้าสู่กระบวนการทำงานภายหลังพ้นโทษ 22/08/2019
icon 96 ผต.รง. ตรวจติดตามนโยบายเน้นหนักของ ก.แรงงาน จ.เชียงราย 21/08/2019
icon 97 ผต.รง. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตน ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และ รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย จ.พะเยา 21/08/2019
icon 98 ‘ผู้ช่วยปลัดแรงงาน’ ร่วมประชุม ‘เชิงนโยบายระดับสูงด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม’ 20/08/2019
icon 99 กระทรวงแรงงานเข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งต้านทุจริต" ปี 2562 20/08/2019
icon 100 รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 20/08/2019
icon 101 'หม่อมเต่า' เผย 20 ลูกเรือไทยในโซมาเลียลำที่ 2 ขอกลับบ้าน 14 คน ที่เหลือทำงานต่อที่อิหร่าน 19/08/2019
icon 102 รมว.แรงงาน เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการอีอีซี ผลิตกำลังแรงงานคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ 19/08/2019
icon 103 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ร่วมแข่งขัน ‘กีฬาแรงงานต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7/2562’ 19/08/2019
icon 104 ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 19/08/2019
icon 105 พนง.รัฐวิสาหกิจ พบ‘หม่อมเต่า’ชงตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง - ปรับโครงสร้างเงินเดือน 16/08/2019
icon 106 ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 16/08/2019
icon 107 'บิ๊กป้อม' พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบนโยบายกระทรวงแรงงาน เปิด 9 แผนหลัก ชู 2 โมเดล พัฒนาแรงงานไทย ก้าวไกลอาเซียน 16/08/2019
icon 108 ‘บิ๊กป้อม’ให้โอวาทเยาวชนแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ แสดงศักยภาพเต็มกำลัง นำชื่อเสียงสู่ประเทศ 16/08/2019
icon 109 'ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน' สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 16/08/2019
icon 110 'ปลัดแรงงาน' ต้อนรับ ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ 15/08/2019
icon 111 รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ 15/08/2019
icon 112 ‘หม่อมเต่า’ห่วงใยแรงงาน เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตขณะซ่อมบ่อบำบัดน้ำเสีย จ.สงขลา 15/08/2019
icon 113 รมว.แรงงาน ต้อนรับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและหารือข้อราชการ 14/08/2019
icon 114 รมว.แรงงาน ต้อนรับ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและหารือข้อราชการ 14/08/2019
icon 115 รมว.แรงงาน ต้อนรับ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและหารือข้อราชการ 14/08/2019
icon 116 รมว.แรงงาน ต้อนรับ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและหารือข้อราชการ 14/08/2019
icon 117 ก.แรงงาน ประชุม คกก. บริหารสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน 14/08/2019
icon 118 ‘รมว.แรงงาน’ ให้สัมภาษณ์ 'MCOT HD' 14/08/2019
icon 119 ‘รมว.แรงงาน’ ให้สัมภาษณ์ 'สำนักข่าวบลูมเบิร์ก' 14/08/2019
icon 120 ‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำ ‘การบูรณาการทำงาน รอบรู้สถานการณ์โลก อำนวยความสะดวกประชาชน บน digital platform’ 14/08/2019