ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 151 ก.แรงงาน ประชุม คกก.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ ๑๘ 06/08/2019
icon 152 ‘หน.ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ 'กำแพงเพชร' รอบ 3 05/08/2019
icon 153 ‘ก.แรงงาน’ ประชุม 'คกก.ขับเคลื่อน Thailand Decent Work' 05/08/2019
icon 154 ก.แรงงาน ประชุมเตรียมการหารือด้านแรงงานกับรัฐบาลแห่งกาตาร์ 05/08/2019
icon 155 ‘หน.ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ 'จังหวัดกำแพงเพชร' 05/08/2019
icon 156 ‘หน.ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ 'จังหวัดบุรีรัมย์' รอบที่ 3 05/08/2019
icon 157 'ผู้ตรวจแรงงาน'ลงพื้นที่เกาะสมุยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม 03/08/2019
icon 158 ‘สพร.ท’ เข้าพบ 'ปลัดแรงงาน' หารือข้อราชการ 02/08/2019
icon 159 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับที่ปรึกษานายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ขอเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 02/08/2019
icon 160 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ หารือข้อราชการ 02/08/2019
icon 161 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับนายคุนิอกิ โยชิดะ ผู้จัดการทั่วไป IM Japan ประจำประเทศไทย ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 02/08/2019
icon 162 ก.แรงงาน ประชุม คกก. ประชาสัมพันธ์ 02/08/2019
icon 163 ก.แรงงาน ประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 02/08/2019
icon 164 ‘หน.ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ 'จังหวัดบุรีรัมย์' 02/08/2019
icon 165 รมว.แรงงาน ให้คณะบุคคลเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 01/08/2019
icon 166 รมว.แรงงาน รับข้อเสนอ คสรท. ยืนยันขอเวลาศึกษาการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้รอบด้าน 01/08/2019
icon 167 ‘ก.แรงงาน’ ร่วมงาน 'วันสตรีไทย 62 สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน' 01/08/2019
icon 168 ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ไปปฏิบัติ 01/08/2019
icon 169 ‘ก.แรงงาน’ แสดงความยินดี 'Bangkok Post ครบรอบ 73 ปี' 01/08/2019
icon 170 ‘หน.ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ 'จังหวัดสุรินทร์' 01/08/2019
icon 171 ‘ก.แรงงาน’ ประชุม 'คกก.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/62' 31/07/2019
icon 172 ก.แรงงาน ประชุม คกก. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 31/07/2019
icon 173 รมว.แรงงาน นำผู้บริหารบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 31/07/2019
icon 174 "ผู้ตรวจแรงงาน" พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจเรือประมงของศูนย์ PIPO จ.ชุมพร 31/07/2019
icon 175 รมว.แรงงาน เปิด“มหกรรมอาชีพอิสระ ปี 62”เพิ่มโอกาสประชาชน มีงานทำ มีรายได้ยั่งยืน 31/07/2019
icon 176 ก.แรงงาน ประชุมรายงานผลแผนงาน/โครงการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 31/07/2019
icon 177 รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ ๑๘ 30/07/2019
icon 178 ก.แรงงาน จับมือ นิคมฯ ลาดกระบัง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30/07/2019
icon 179 ก.แรงงาน ประชุม คกก.สวัสดิการแรงงาน 30/07/2019
icon 180 ก.แรงงาน ร่วมพิธีนำเครื่องราชสักการะไปทูลเกล้าถวายฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 29/07/2019