ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 181 ผู้แทนสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) เข้าหารือ ปลัดแรงงาน 23/07/2019
icon 182 ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตรตามโครงการบรรพชาสามเณรรากแก้วศาสนทายาท 23/07/2019
icon 183 ก.แรงงาน ประชุม ‘คณะทำงานส่วนปฏิบัติการข่าวสาร ก.แรงงาน’ 22/07/2019
icon 184 ‘ก.แรงงาน’ ต้อนรับ ‘ผอ.ใหญ่ ILO’ เยือนประเทศไทย 22/07/2019
icon 185 รมว.แรงงาน นำ ‘กาย ไรเดอร์’ ผอ.ใหญ่ไอแอลโอ เข้าพบ นายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 22/07/2019
icon 186 รมว.แรงงาน ต้อนรับ‘กาย ไรเดอร์’ผอ.ใหญ่ไอแอลโอ ร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย 22/07/2019
icon 187 ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 22/07/2019
icon 188 ปลัดแรงงานลงพื้นที่อุดรธานี นำ CEO HRD Korea เยี่ยมสนามทดสอบภาษาเกาหลี พร้อมหารือเพิ่มยอดโควตาให้แรงงานไทยไปทำงานเกาหลี 21/07/2019
icon 189 'ผู้ตรวจแรงงาน' ลงพื้นที่ นครพนม พบปะกลุ่มผู้สูงอายุในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 19/07/2019
icon 190 ปลัดแรงงาน มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม นปปร.๓ 19/07/2019
icon 191 รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์รายการคนเคาะข่าวทางสถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี นิวส์วัน 19/07/2019
icon 192 ก.แรงงาน ประชุม ‘คกก.กองทุนบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว’ 19/07/2019
icon 193 'ผู้ตรวจแรงงาน' ลงพื้นที่ นครพนม พบปะผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18/07/2019
icon 194 ก.แรงงาน ประชุมหารือการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 18/07/2019
icon 195 ‘หม่อมเต่า’‘รัฐมนตรีแรงงานคนใหม่’ถือฤกษ์ดี 09.09 น.ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ากระทรวงวันแรก 17/07/2019
icon 196 ‘ก.แรงงาน’ เตรียมพร้อมให้ ILO ลงพื้นที่ ‘ตรวจ PIPO สมุทรสงคราม’ 15/07/2019
icon 197 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ ‘ตรวจ PIPO ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม’ 15/07/2019
icon 198 ‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำ 'ขรก.รุ่น 23 ต้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ 12/07/2019
icon 199 ก.แรงงาน ประชุม คกก.สวัสดิการแรงงาน 12/07/2019
icon 200 ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน 12/07/2019
icon 201 ก.แรงงาน ประชุม แนวทางจัดสรรงบประมาณและติดตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 11/07/2019
icon 202 ก. แรงงาน ประชุม ‘คกก.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน’ 11/07/2019
icon 203 ‘ก.แรงงาน’ แสดงความยินดี 'NBT ครบรอบ 31 ปี' 11/07/2019
icon 204 ก.แรงงาน ประชุม ‘ใช้จ่ายงบประมาณ สป.รง. ปี 62 ครั้งที่ 6/62’ 11/07/2019
icon 205 “ผู้ตรวจแรงงาน”ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11/07/2019
icon 206 ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.อุดรธานี 10/07/2019
icon 207 ก.แรงงาน พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน หนุนเอกชนประกอบธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม 10/07/2019
icon 208 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 09/07/2019
icon 209 ก. แรงงาน ประชุมติดตาม ‘ข้อเรียกร้อง วันแรงงานแห่งชาติ ปี 62’ 09/07/2019
icon 210 ก.แรงงาน ประชุมประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 09/07/2019