ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 181 ประธานสมาคมการประมงฯ หารือ‘หม่อมเต่า’ติดตามแก้ปัญหาขาดแรงงานประมง 11/09/2019
icon 182 รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย โอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีรวมทั้งปรึกษาหารือปัญหาแรงงานเพื่อความมั่นคงในการทำงาน 11/09/2019
icon 183 ทูตฯ เมียนมา หารือ‘หม่อมเต่า’กรณีปิดศูนย์เรียนรู้เด็กเมียนมา จ.ระนอง พร้อมขอลดค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อเป็นการชั่วคราว 10/09/2019
icon 184 ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เฮ! ครม.เห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนความชอบในการทำงาน มีผล 30 ก.ย.นี้ 10/09/2019
icon 185 รมว.แรงงาน เยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 09/09/2019
icon 186 'หม่อมเต่า'มอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นกว่า 400 แห่ง เชิดชูต้นแบบจัดการแรงงานยอดเยี่ยม 09/09/2019
icon 187 ‘ก.แรงงาน’ แสดงความยินดี 'TNN ครบรอบ 12 ปี' 09/09/2019
icon 188 ‘รองปลัดแรงงาน’เผย ไทยมุ่งส่งเสริมคุ้มครองสิทธิแรงงานภายใต้ฉันทามติอาเซียน 09/09/2019
icon 189 ก.แรงงาน จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 09/09/2019
icon 190 ‘หม่อมเต่า’ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด 07/09/2019
icon 191 ‘ก.แรงงาน’ จัดกิจกรรม ‘บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ ครั้งที่ 6 06/09/2019
icon 192 ก.แรงงาน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “ร่วมพลัง..อาสาสู้โกง” 06/09/2019
icon 193 ‘หม่อมเต่า’ มอบ ‘ที่ปรึกษารัฐมนตรี’ ลงพื้นที่สมุทรปราการ ตรวจการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว กลุ่มบัตรหมดอายุก่อน 31 มีนาคม 2563 หลัง ครม.ไฟเขียว 06/09/2019
icon 194 ก.แรงงาน ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานปี 62 ดันมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 400 ล้าน 06/09/2019
icon 195 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ร่วมการบูรณาการออกตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์จังหวัดเลย ในพื้นที่อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 06/09/2019
icon 196 รมว.แรงงาน เปิดงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต 05/09/2019
icon 197 ‘หัวหน้าผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ ‘ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำนาจเจริญ’ 05/09/2019
icon 198 รมว.แรงงาน และคณะ เยี่ยมชมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 04/09/2019
icon 199 ‘รมว.แรงงาน’ ให้สัมภาษณ์ 'เดลินิวส์' เกี่ยวกับนโยบาย สปส. 04/09/2019
icon 200 ‘หัวหน้าผู้ตรวจแรงงาน’ ประชุม ‘หัวหน้าส่วนราชการสังกัด ก.แรงงาน ยโสธร’ 04/09/2019
icon 201 ก.แรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 04/09/2019
icon 202 ก.แรงงาน เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 04/09/2019
icon 203 ผต.รง. ตรวจติดตามนโยบายเน้นหนักของ กรง. หน่วยงานในสังกัดจังหวัดอุทัยธานี และลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ทุพพลภาพที่เป็นผู้ประกันตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ 04/09/2019
icon 204 ‘หม่อมเต่า’ชื่นชมประกันสังคมพัฒนาสู่ปีที่ 30 มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน 03/09/2019
icon 205 ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.พิจิตร 03/09/2019
icon 206 ก.แรงงาน ประชุมหารือทบทวนปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างบุคลากรโครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี 03/09/2019
icon 207 ‘หัวหน้าผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘จังหวัดยโสธร’ ปี 62 รอบ 3 03/09/2019
icon 208 ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก 02/09/2019
icon 209 ‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 25 จังหวัด’ 02/09/2019
icon 210 ‘หม่อมเต่า’เผยต่อที่ประชุมจี 20 ไทยส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 02/09/2019