ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 211 ‘รมว.แรงงาน’ มอบโล่องค์กรและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมการจ้างงาน 29/08/2019
icon 212 ‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ลงพื้นที่อยุธยา เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา 29/08/2019
icon 213 ‘ผู้ช่วยปลัดแรงงาน’ ประชุม ‘The 4th Employment Working Group’ 29/08/2019
icon 214 ก.แรงงาน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 29/08/2019
icon 215 ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 28/08/2019
icon 216 ก.แรงงาน ประชุม ‘คกก.จัดงานสถาปนา ครั้งที่ 2/62’ 28/08/2019
icon 217 'รองปลัดแรงงาน' บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าว เรื่อง นโยบายการสนับสนุนกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน จ.กำแพงเพชร 28/08/2019
icon 218 ‘หม่อมเต่า’ จับมือหอการค้าไทย ร่วมหาทางออกการปรับอัตราค่าจ้างแรงงาน 28/08/2019
icon 219 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘จังหวัดสงขลา’ 28/08/2019
icon 220 รมว.แรงงาน บันทึกเทปรายการ "รวมพลัง อาสาสู้โกง" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ๒๕๖๒ 27/08/2019
icon 221 ก.แรงงาน สรุปผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 27/08/2019
icon 222 ‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘eMENSCR ของ สป.รง.’ 26/08/2019
icon 223 'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จ.นครปฐม 26/08/2019
icon 224 ก.แรงงาน ขึ้นเหนือออกบูธฝึกอาชีพ รับสมัครงาน กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร จ.เชียงใหม่ 23/08/2019
icon 225 'ผู้ตรวจแรงงาน' ตรวจราชการ จ.นครปฐม 23/08/2019
icon 226 ก.แรงงาน สร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการข่าว เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน 23/08/2019
icon 227 ‘หม่อมเต่า’ ส่งเลขาฯ ลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพอิสระ 23/08/2019
icon 228 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมโรงงานในเรือนจำพะเยา สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ต้องขังระหว่างรับโทษ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขัง เตรียมเข้าสู่กระบวนการทำงานภายหลังพ้นโทษ 22/08/2019
icon 229 ผต.รง. ตรวจติดตามนโยบายเน้นหนักของ ก.แรงงาน จ.เชียงราย 21/08/2019
icon 230 ผต.รง. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตน ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และ รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย จ.พะเยา 21/08/2019
icon 231 ‘ผู้ช่วยปลัดแรงงาน’ ร่วมประชุม ‘เชิงนโยบายระดับสูงด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม’ 20/08/2019
icon 232 กระทรวงแรงงานเข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งต้านทุจริต" ปี 2562 20/08/2019
icon 233 รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 20/08/2019
icon 234 'หม่อมเต่า' เผย 20 ลูกเรือไทยในโซมาเลียลำที่ 2 ขอกลับบ้าน 14 คน ที่เหลือทำงานต่อที่อิหร่าน 19/08/2019
icon 235 รมว.แรงงาน เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการอีอีซี ผลิตกำลังแรงงานคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ 19/08/2019
icon 236 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ร่วมแข่งขัน ‘กีฬาแรงงานต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7/2562’ 19/08/2019
icon 237 ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 19/08/2019
icon 238 พนง.รัฐวิสาหกิจ พบ‘หม่อมเต่า’ชงตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง - ปรับโครงสร้างเงินเดือน 16/08/2019
icon 239 ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 16/08/2019
icon 240 'บิ๊กป้อม' พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบนโยบายกระทรวงแรงงาน เปิด 9 แผนหลัก ชู 2 โมเดล พัฒนาแรงงานไทย ก้าวไกลอาเซียน 16/08/2019