ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 1 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมงานทำบุญวันออกพรรษาร่วมกับชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 21/10/2019
icon 2 สนร.เกาสงและสนร.ไทเป ได้เข้าร่วมภารกิจของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป 09/10/2019
icon 3 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดกิจกรรมเยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพัก Westlite Toh Guan Dormitory 07/10/2019
icon 4 ประกาศกงสุลไทยในฮ่องกง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง ณ บริเวณต่างๆ 07/10/2019
icon 5 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 25/09/2019
icon 6 สนร.ญี่ปุ่นดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น 20/09/2019
icon 7 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศ ประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้ เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 17/09/2019
icon 8 สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมะนิลา เข้าเยี่ยมเยียน สนร.ไทเป 16/09/2019
icon 9 สนร.ไทเป นำคณะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เยี่ยมชมสถาบันวิจัยแรงงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงานและชีวอนามัย 16/09/2019
icon 10 สนร.ไทเป นำกรมการจัดหางาน และคณะ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในบริษัท Delta Electronic Inc. ในเขตเถาหยวน 16/09/2019
icon 11 สนร.ไทเป นำคณะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าหารือกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน 16/09/2019
icon 12 สนร.ไทเป นำกรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมศูนย์บริการ 1955 16/09/2019
icon 13 สนร.ไทเป ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ แรงงานไทยอยู่อย่างไรให้ปลอดภัย 16/09/2019
icon 14 สนร.ไทเป ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชกุศล 16/09/2019
icon 15 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมงานและรับโล่สามศรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 41 ปี 13/09/2019
icon 16 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าพบผู้แทนกรมตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Department)และกรมแรงงาน (The Labour Affairs Bureau ) ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 13/09/2019
icon 17 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง ด้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/กิจกรรม 29/08/2019
icon 18 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงจัดโครงการอบรมกฎหมายแก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปี 2562 28/08/2019
icon 19 ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง 22/08/2019
icon 20 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 20/08/2019
icon 21 สนร.บรูไน ร่วมงาน THAILAND GRAND FAIR 2019 09/08/2019
icon 22 สนร.บรูไน ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย เพื่อรักษาและขยายตลาดแรงงาน พบว่านายจ้างพอใจการทำงานของแรงงานไทย เนื่องจากมีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานเป็นอย่างดี 09/08/2019
icon 23 สนร.บรูไน ร่วมกับ สอท.จัดการแข่งขันกีฬาคนไทยสามัคคี ประจำปี 2562 ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 08/08/2019
icon 24 สนร.บรูไน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 08/08/2019
icon 25 สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย 08/08/2019
icon 26 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ 08/08/2019
icon 27 สนร.บรูไน ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยนบริษัทต่างๆ จำนวน 5 แห่ง 06/08/2019
icon 28 คณะแพทย์ จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทย 06/08/2019
icon 29 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจนิเทศงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน 06/08/2019
icon 30 สนร.บรูไน ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย 06/08/2019