ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Labour Office Arranges Project to Enhance Productivity of Labour Volunteers in Chachoengsao Province (Sub-Group 1)

     

    

   

   

    The Chachoengsao Labour Office arranged a project to enhance productivity and efficiency of labour volunteers in the province, with the objective of explaining the working framework, recapping the role of sub-district level labour volunteers and sharing the missions of units affiliated to the Ministry of Labour in servicing the local community. The project also aimed to monitor progress and achievements of labour volunteers in order to use information for further operational development. The meeting was the first sub-group meeting, which was for labour volunteers in Mueang Chachoengsao, Bang Nam Priao, Ratchasan, Khlong Khuean and Bang Khla Districts, which took place on the 10th July 2015 at 09.00-12.00 hours at the Bang Kaeo Sub-district meeting room in Mueang Chachoengsa District.