ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Meeting to Revise and Strategize Labour Plans for Nakhon Phanom

On the 7th January 2016, Nakhon Phanom Labour Chief Mr. Kritpat Krutkul was assigned by the Provincial Governor to chair the committee meeting and plan labour strategies for Nakhon Phanom for 2017-2021, in order to approve the Nakhon Phanom labour strategic plans for 2017-2021 and make complete amendments at each stage. The meeting took place at the Nakhon Phanom meeting room on the third floor of the Ministry of Labour’s Government Center in Nakhon Phanom.