ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Roi Et Labour Office Conduct Integrative Organization Inspection Site Visits

Roi Et Provincial Governor Mr. Chayan Sirimas alongside chiefs of government units, government officials and officers affiliated to the Ministry of Labour in Roi Et province, took part in an inspection site visit amongst organizations, in alignment with the integrative organization labour inspection for the 2016 budget year. The visit was aimed to incentivize and motivate employers and employees, enhancing relationships between organizations and state enterprises, acknowledging problems, obstacles, general impacts from the economy and help from the government. The inspection took part on the 14th January 2016 at Track Intertrade Company Limited in Changhan district, Roi Et Province.