ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดปัตตานี จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

 

 

On the 13th May 2016, Pattani Labour Chief Mr. Wichan Muangmai visited and joined in activities within the project for community development for 2016, in Pattani. Labour graduates from Nong Chik district, the Deputy District Chief, community leaders, local leaders and community members, joined together to release fish and plant trees within the community. The activities took place at the Ban Don Yang, Village No. 4, Bang Khao Sub-district, Nong Chik District, Pattani Province.