ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Pattani Labour Office Provides Mobile Labour Services

 

Pattani Labour Minister Mr. Wichan Muangmai assigned Labour Expert Mr. Khanpetch Bussaran to lead the Ministry of Labour’s services to the people, in the form of an integrated service center in Pattani. The event was attended by government officials, officers and labour graduates in Kapho, who joined together to provide services to the people. Deputy Provincial Governor of Pattani, Mr. Veeranan Pengjan presided over the visitation of the event, which took place at the Ta Lao Kue Raman Administration Office, Kapho District, Pattani Province, on the 18th May 2016, which was attended by many service users.