ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Pattani organizes project "Homecoming Love and Development in Pattani".

 

          May 4, 2018. Mr. Khanpet Bussaranon, Professional Labor Specialist with the head of government departments under the Ministry of Labor, Government officials, community leaders, local leaders, and graduate workers participated in Homecoming Love and Development in Pattani". The graduates of the labor force have contributed to build confidence and confidence in the work of the Ministry of Labor and government agencies at the regional level. It is an activity that requires people in the area to participate and link the relationship between the labor network in a creative and beneficial way to the community. Mr. Chaiyaporn Nikomkaew, Pattani Governor President of the opening ceremony at the mosque of Darul Ibadan Ban Dee, Ban Bara Home Moo 3, Muang Pattani. Pattani Province.