ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายฐานุพงษ์ เสริญสุรภิรมย์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น.

สรจ.กาฬสินธุ์ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 2/2559

นายวินัย  วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 2/2559  ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม บ้านคำบง หมู่ที่ 1 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน 2558 และหน่วยการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการนี้นายสุชาติ  วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้ นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ออกหน่วยบริการแก่ประชาชนให้บริการคลินิกแรงงาน  โดยได้ให้คำปรึกษาในด้านแรงงานแก่ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ตำแหน่งงานว่าง การฝึกอาชีพ การแนะแนวอาชีพ การประกันตน การสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน ให้คำปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ด้านแรงงาน ปรึกษาด้านประกันสังคม จำนวนมาก

ก.แรงงาน ประจวบคีรีขันธ์ 5 หน่วย ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ นำบริการสู่ประชาชนพื้นที่ปราณบุรี

         ก.แรงงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5 หน่วยงานร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำบริการภารกิจ ก.แรงงาน รับลงทะเบียนผู้ขอรับความเดือดร้อนด้านแรงงาน แรงงานนอกระบบ ผู้หางานทำ ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานครั้งที่ 9/2558

             สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ครั้งที่ 9/2558 ในวันพฤหัสบดีที่  19  พฤศจิกายน  2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางอมรกิต  แสงเมล์ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ การบูรณาการแผนงานโครงการ/กิจกรรม และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

Maha Sarakham Labour Office Joins Project to Visit People of Maha Sarakham for November 2015

On the 18th November 2015 at 09.00 hours at the Kunchon Wanaram temple in Baan Nong Kuen Chang, Tha Song Khon sub-district, Mueang district in Maha Sarakham province, Maha Sarakham’s provincial governor presided over the commencement of the project with government units, doctors from the Princess Mother's Medical Volunteer Foundation and agricultural clinics providing mobile services to the people, free of charge. The event was arranged to provide convenience in resolving the people’s distresses. Units affiliated to the Ministry of Labour in Maha Sarakham were led by Labour Chief Mr. Kanet Prakulpipat, as well as chiefs from other government units and officers, who also participated in the event to provide services to the people.

Phitsanulok Government Service Center Joins with Phitsanulok Institute for Skill Development Region 9 for Independent Career Training on Pleating Decorative Fabrics

On Tuesday the 17th November 2015, Phitsanulok’s Chief of Labour (Mrs. Wimolsri Pattamin) presided over the commencement for training at the Phitsanulok Institute for Skill Development Region 9 on training for independent careers in pleating and tying decorative fabrics. The 18 hour training session started on the 17th November 2015 and will run until the 19th November 2015, taking place at the Phitsanulok Government Service Center in Tesco Lotus Extra, Tah Tong branch in Phitsanulok province. The Chief from the Phitsanulok Office of Employment and representatives from other affiliated units also joined in the event.
 

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ วัดกุญชรวนาราม บ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในงานมีหน่วยงานราชการ  แพทย์ พอ.สว. และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  ออกให้บริการประชาชนฟรี  เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาศิลปะการจับจีบผ้าและผูกผ้าประดับ

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 แรงงานจังหวัดพิษณุโลก (นางวิมลศรี ปัทมินทร์) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาศิลปะการจับจีบผ้าและผูกผ้าประดับ ระยะเวลาการฝึก จำนวน 18 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ท่าทอง พิษณุโลก โดยมีจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว
 

นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุม 5 เสือแรงงานอีสานตอนล่าง เตรียมรับนายกรัฐมนตรี

On the 11th November 2015, the Ministry of Labour’s leading Inspector General Pravit Khiengpol presided over the meeting for unit chiefs in affiliation to the Ministry of Labour in Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Yasothon and Amnat Charoen. The meeting was to help prepare information on labour issues on the occasion of Prime Minister General Prayuth Chan-ocha’s visit to monitor progress on alleviation for drought victims in Ubon Ratchathani on the 12th November 2015, and also to explain directions for the Ministry of Labour’s inspector’s plans for inspection in the 2016 fiscal year. Director of the Ubon Ratchathani Institute for Skills Development Region 7 Mr.

Syndicate content