ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Regional News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวภูมิภาค

Muldahan Labour Office Joins Provincial Committee Meeting on Maintaining Peace and Order Regionally

On the 30th October 2015 at 10.30 hours, Labour Chief of Mukdahan Mrs. Orawan Hinta assigned expert on labour issues Mrs. Nutkrita Daharn to join the committee meeting on maintaining peace and order in Mukdahan province for October 2015. She also received honour in attending the signing ceremony of the Memorandum of Understanding (MOU) to drive the 5 years strategic plan on drug prevention and resolutions (2015-2019) in Mukdahan, with Provincial Governor Mr. Sornsit Ruetsornkrai presiding over the event at Room 2015 in the Mukdahan Provincial Hall.

 

 

สรจ.อุทัยธานี ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน โดย นางพัฒนา พันธุฟัก แรงงานจังหวัดอุทัยธานี นายอนุชา จันทรเกษร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี นางสาวปัทมาภรณ์ กฤษณพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล) 90 วัน ยุทธการลดอันตราย โดยเน้นสถานประกอบกิจการก่อสร้างประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (พ.ย. 2558 - ม.ค.2559) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี พร้อมตรวจไซต์งานก่อสร้าง

สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 น. นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางณัฐกฤตา ดาหาร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนตุลาคม 2558 พร้อมทั้งร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ด้วยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 - 2562) จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 

 

 

 

 

สรจ.กาฬสินธุ์ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 1/2559

นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 58 โดยมี ท่านวินัย วิทยานุกูล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในงาน การออกโครงการในครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก

Mobile Services Project to Strengthen Loyalty, Reconcile, Relieve Grievances and Promote Happiness in Phatthalung Province for 2016 Fiscal Year

Provincial Governor of Phatthalung Dr. Vinai Buapradit led officers from state enterprises, educational institutions and private organizations to provide mobile services to the people, under the “Project to Strengthen Loyalty, Reconcile, Relieve Grievance and Promote Happiness, Creating Smiles for the People of Phatthalung”, which took place on the 18th October 2015 at the Taphaen Pittaya School, Taphaen Sub-district, Si Banphot District, Phatthalung Province.

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน ตุลาคม 2558

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ณ ที่ทำการ อบต.บ้านกู่ ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในงานมีหน่วยงานราชการ  แพทย์ พอ.สว. และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  ออกให้บริการประชาชนฟรี  เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

แรงงานจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และศูนย์จัดหางาน อำเภอธาตุพนม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 น. นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล แรงงานจังหวัดนครพนม เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และศูนย์จัดหางาน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร้อมนี้ได้เข้าพบ นายอติชาติ อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม ด้วยความยินดียิ่ง 

สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร(กรอ.จ.มห.)

 เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร(กรอ.จ.มห.) รับทราบ และวิเคราะห์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการคลัง การค้าด้านชายแดน จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สรจ.สระบุรี ร่วมสัมนาโครงการ "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง"

ด้วยวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในปี 2558 สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง" โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และตระหนักถึงพระบรมราโชวาทที่จะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง โดยมี ฯพณฯองคมนตรี ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และคณะ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" หัวข้อ "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" โดยนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย และน

Syndicate content