ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

ปลัดแรงงาน ต้อนรับ ประธานกรรมการบริษัท กุลธรเคอร์บี้ ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

Date: 
Tuesday, 19 November 2019

            วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายสุเมธ สิมะกุลธร ประธานกรรมการบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) เข้าพบหารือเรื่อง โครงการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของรัฐบาลตามประกาศของรัฐบาล (BOI) ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

Permanent Secretary of Labour Concludes Training for 24th Batch of New Officials under MOL

Date: 
Sunday, 17 November 2019

            On November 17, 2019, at 09.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol presided over the closing ceremony of the training course on the Development of Civil Service Personnel of the Ministry of Labour, Batch 24. The ceremony awarded the personnel who passed the training with an insignia for new officials, which took place at the Wisutkasat Room, 6th floor, Trang Hotel, Bangkok. The Permanent Secretary of Labour said that the new officials will be a valuable human resource to the Ministry of Labor, and therefore asked everyone to be aware of the importance of their roles, duties and responsibilities as a good government official.

ปลัดแรงงาน ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๒๔

Date: 
Sunday, 17 November 2019

            วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๒๔ พร้อมประดับเครื่องหมายอินทรธนูให้แก่ข้าราชการใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรม ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น ๖ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนในที่นี้ จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของกระทรวงแรงงาน จึงขอให้ทุกคนจงตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะข้าราชการที่ดี ทุกคนต้องเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีความสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

MOL Launches Booth for Professional Training at People’s Station in Lampang

Date: 
Friday, 15 November 2019

            On November 15, 2019, at 09.00 hours, Advisor to the Labour Minister Assoc. Prof. Dr. Jak Punchoopet, the Department of Employment’s Deputy Director-General Mrs. Theanrat Nawamawat and department heads under the Ministry of Labour in Lampang, joined the fourth People’s Station project at Boonchu Tri Thong Building, Boonwat Witthayalai School, Lampang. Lampang Provincial Governor Mr. Narongsak Osotthanakorn chaired the opening ceremony. The People’s Station project is an activity organized to provide space for people to submit complaints, report clues in each area and access government agencies conveniently.

ก.แรงงาน ออกบูธฝึกอาชีพ สถานีประชาชนสัญจร จ.ลำปาง

Date: 
Friday, 15 November 2019

            วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสถานีประชาชนสัญจร ครั้งที่ 4 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด สำหรับโครงการสถานีประชาชนสัญจร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ และสามารถเข้าถึงหน่วยงานราชการ และหน่วยงานของรัฐได้สะดวก พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีบริการสาธารณะต่างๆ อาทิ ตรวจสุภาพ, บริการตัดผม, ผ่าตัดต้อกระจก เป็นต้น โดยสถ

Labour Minister Joins Cabinet Offsite Meeting 1/2019

Date: 
Tuesday, 12 November 2019

            On November 12, 2019, at 08.30 hours, Prime Minister General Prayuth Chan-ocha chaired the meeting on economic and social development of the lower central region group 1, consisting of Kanchanaburi, Ratchaburi and Suphan Buri. He also chaired the official cabinet offsite meeting for the first time this year. Labour Minister M.R. Chatumongol Sonakul also participated in this meeting which took place at the Oraphim Meeting Room, 2nd floor, Academic Services and Graduate Studies Building, Kanchanaburi Rajabhat University.

 

Labour Minister Delivers Policies and Operational Guidelines to Government Agency Heads of Kanchanaburi, Ratchaburi and Suphanburi

Date: 
Monday, 11 November 2019

            On November 11, 2019, at 14.30 hours, Labour Minister M.R. Chatumongol Sonakul chaired the meeting to deliver policies and operational guidelines to the heads of government agencies in Kanchanaburi, Ratchaburi and Suphanburi. Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol and the ministry’s executives also participated in the meeting at the Kanchanaburi Provincial Employment Office. The committee also observed the registration of migrant workers and visited the product distribution center for homeworkers at the Kanchanaburi Employment Office.

 

Labour Minister Leads Team to Observe Skills Development in Kanchanaburi to Improve Worker Productivity in Sugarcane Harvesting

Date: 
Monday, 11 November 2019

            The Labour Minister led the committee to Kanchanaburi visited the workplace to observe labour productivity development activities using skill standards, for sugarcane harvesting drivers and vehicle maintenance workers, to meet the needs of the market and build skills to keep up with technology for higher wages.

 

Labour Minister Visits Kanchanaburi Skill Development Center to See Products of Independent Worker Groups

Date: 
Monday, 11 November 2019

            On November 11, 2019, at 09.30 hours, Labour Minister M.R. Chatumongol Sonakul, the ministry’s executives and head of government department under the Ministry of Labour in Kanchanaburi, visited the Skill Development Center in Kanchanaburi. The visiting committee observed products of 4 independent labour groups, namely the loin cloth making group, sugar candy making group, the savings group for production and the Nong Khao progressive farmers group.        
 

รมว.แรงงาน ร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

Date: 
Tuesday, 12 November 2019

            วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น ๒ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

Syndicate content