ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL Meets to Prepare for 15th SLOM

Date: 
Monday, 01 July 2019

            On July 1, 2019, at 10.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the meeting to prepare for the 15th ASEAN Senior Labour Officials Meeting (SLOM) and other relevant meetings at the Strategy and Planning Division, 13th floor, Ministry of Labour.

 

Permanent Secretary of Labour Worships MOL’s Sacred Items on Appointment of New Position

Date: 
Monday, 01 July 2019

            On July 1, 2019, at 09.00 hours, Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mrs.Phattana Phanfak, paid homage to the sacred items at the ministry, including Phra Phut Sutthitham Bophit, Phra Phut Chinnarat, San Por Pu Chai Mongkhon, San Thao Mahaprom Thewarit and San Por Pu Suchin Promma, the occasion of being appointed as Assistant to the Permanent Secretary of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.อำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

Date: 
Tuesday, 02 July 2019

            วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขอรับบริจาคปัจจัยสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ และการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานรับไปดำเนินการ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุมเตรียมการ SLOM ครั้งที่ ๑๕

Date: 
Monday, 01 July 2019

            วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (SLOM) ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๑๓ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

Date: 
Monday, 01 July 2019

            วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพัฒนา  พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงา

 

MOL Organizes Job Fair in Honour of Royal Institution in Songkhla

Date: 
Thursday, 27 June 2019

            The Ministry of Labour organized a job fair at Thaksin University, Songkhla Campus, Muang, Songkhla. The event hosted many activities, such as meeting with workers, recruiting employees with over 1,000 job vacancies, practicing and demonstrating freelance jobs, accepting registrations to work abroad and career counseling to enhance the quality of life and reduce inequalities, following government policy.

 

ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สงขลา

Date: 
Thursday, 27 June 2019

            ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นัดพบแรงงาน รับสมัครงานงานว่างกว่า 1,000 อัตรา ฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สนองนโยบายรัฐบาล

 

MOL Legislative Drafting Committee Meets

Date: 
Tuesday, 25 June 2019

            On June 25, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the Ministry of Labour’s Legislative Drafting Committee meeting 15/2019 which considered the draft of the Workers in Fishing Protection Act B.E…. The meeting took place at the Legal Division meeting room on the 11th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน

Date: 
Tuesday, 25 June 2019

            วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น ๑๑ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Academic Affairs and Screening Committee Meet for 4/2019

Date: 
Friday, 14 June 2019

            On June 14, 2019, at 07.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul presided over the meeting of the Committee on Academic Affairs and Screening No. 4/2019. The meeting considered the guidelines for the study on the suitable wage determination for workers in Thailand and the analysis of data impact and advantages - disadvantages in determining the minimum wage rate to support the new government policy. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour. 

 

Syndicate content