ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Thai workers abroad News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีก 450 ล้านยูโรเพื่อบูรณาการผู้อพยพ

 เยอรมนีจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีก  450 ล้านยูโรเพื่อบูรณาการผู้อพยพ

Singapore Labour Office Arranges Training for 12th Batch of Labour Volunteers

 

         On the 14th February 2016, the Singapore Labour Office arranged training for the 12th batch of domestic labour volunteers at the Royal Thai Embassy in Singapore. A total of 130 people applied for the training. 

สนร. สิงคโปร์ จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ รุ่น 12

 การอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์

         เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 สนร.สิงคโปร์ได้จัดฝึกอบรมอาสาสัมครแรงงานในต่างประเทศ รุ่น 12 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม กว่า 130 คน 

         นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้กล่าวเปิดการอบรมฯ และให้ข้อมูลเกี่ยวการทำงานในประเทศสิงคโปร์ ผู้แทนกระทรวงกำลังคนสิงคโปร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และข้อควรระวังในการทำงาน ฝ่ายกงสุลให้คำแนะนำการให้บริการของสอท. สิงคโปร์ ในช่วงบ่าย แพทย์หญิงจันทรฯ คุณหมอประจำโรงพยาบาลในสิงคโปร์ ได้ให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพ และมีกิจกรรมของอาสาสมัครแรงงาน พร้อมการเลือกผู้แทนเป็นประธานกลุ่มอสร. รุ่นที่ 12

Labour Office in Abu Dhabi Arranges Fourth Friendly Sports Competition for Thai Workers

On the 4th December 2015, H.E. Mr. Warawudh Chuwiruch, Ambassador of Thailand to Abu Dhabi presided over the commencement of the fourth friendly sports event which took place at the Zayed Sports Center in Abu Dhabi. The event was organized by the Labour Division at the Thai Embassy in Abu Dhabi, with Minister Counsellor (on labour) Mr. Poonsak Pramong explaining the objective of the sporting competition which included sepak takraw football and local sports to promote Thai workers' beneficial use of free time and to strengthen collaboration between Thai workers and communities in the UAE, as well as allowing Thai workers to relax from work.

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมงานวันชาติ

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 และวันที่ 6 ธันวาคม 2558 นายพูนศักดิ์ ประมงค์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวสุนารี คงสถิต ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมงานวันชาติ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบุดาบี และสถานกงสุลใหญ่ เมืองดูไบ จัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีและโรงแรมในเมืองดูไบตามลำดับ 

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี จัดโครงการกีฬาสายสัมพันธ์แรงงานไทย ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 นายวราวุธ ชูวิรัธ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการกีฬาสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬา Zayed Sport ในกรุงอาบูดาบี  จัดโดยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง อาบูดาบี  โดยมีนายพูนศักดิ์ ประมงค์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาฯ   ประกอบด้วย ฟุตบอลเซปัคตระกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของแรงงานไทยให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามัคคีในระหว่างพี่น้องแรงงานไทยและชุมชนไทยในยูเออี ตลอดจนช่วยให้แรงงานไทย ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงได้  โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี  สมาคมแม่บ้านในกรุงอาบูดาบี  ชมรมเชฟไทยในกรุงอาบูดาบี อาสาสมัครแรงงาน บริษัทต่างๆที่แรงงานไทยทำงาน

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2559


ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2559

 

เขตเกาะ Nordfriesische Inseln: 1,406.00 ยูโร
เขตเกาะ Ostfriesische Inseln: 1,544.00 ยูโร
 
โดยกำหนดมาตรฐานการจัดที่พักอาศัยและอาหาร สำหรับปี 2558 ดังนี้
ที่พักในอัตรา         223.00 ยูโร
อาหารในอัตรา         229.00 ยูโร
รวมทั้งสิ้นในอัตรา    452.00 ยูโร
 
ที่มา: สำนักงานจัดหางานแห่งสหพันธ์ฯ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

Syndicate content