ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Thai workers abroad News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง     โดยกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่และแนวทางปฎิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานที่ได้รับการแต่งตั้งในปี ๒๕๕๘ และจัดประชุมแกนนำสมาคมและกลุ่มผู้ใช้แรงงานไทย เพื่อหารือเรื่องการตรวจสุขภาพแรงงานเพื่อประกอบการยื่นขอให้รับรองสัญญาจ้างและเรื่องการจัดที่พักสำหรับสมาชิกกองทุนฯและแรงงานอื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อน

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐ คน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ความร่วมมือกับ สนร. ฮ่องกง เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือแรงงานไทยตามเขตพื้นที่และกลุ่มสมาชิกสมาคมต่างๆ

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2559 โดยความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งเกาหลี (HRD Korea)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2559 โดยความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งเกาหลี (HRD Korea) โดยมีหัวข้อ “Cultural Festival” ณ สวนสาธารณะทะเลสาบอันซาน เมืองอันซาน จังหวัดคยองกี ” กิจกรรมบนเวทีประกอบด้วย การทำ Fruit Punch การแข่งขันภาษาเกาหลี และประกวดร้องเพลง K-POP ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมบูทเพื่อบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน แจกเอกสารคู่มือแรงงาน EPS “ทำงานสุขใจในเกาหลีใต้” คู่มือการจ้างแรงงานวีซ่าประเภท E-7 และคู่มือแรงงานไทยเรื่องข้อควรปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินในสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแรงงานเข้าใจและนำไปเผยแพร่แก่แรงงานไทยต่อไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีแรงงานต่างชาติและประชาชนเกาหลีร่วมลงทะเบียนเยี่ยมบูทของ ฝ่ายแรงงานฯ จ

กงสุล(ฝ่ายแรงงาน)เป็นประธานพิธิเปิดงานอนุสรณ์ 20 ปี สมาคมสตรีไทยในฮ่องกง

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง มอบให้สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานพิธีเปิดงานอนุสรณ์ 20 ปี สมาคมสตรีไทยในฮ่องกง ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558  ในการนี้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับประธานสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง (คุณปรัชญา ศรีเพชร) ในโอกาสที่ได้ก่อตั้งสมาคมจนครบ 20 ปี ด้วยความมั่นคงยั่งยืนและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยในฮ่องกง และในโอกาสนี้ แรงงานไทยและชาวไทยในฮ่องกง ได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการอย่างรื่นเริงสนุกสนาน

 

สนร.มาเลเซีย เข้าเยี่ยมแรงงานไทย ร้านอาหาร Phad Thai

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มซ.) โดยนายธนิทธิ์ ลอยพิมาย ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทย ร้านอาหาร Phad Thai ตั้งอยู่ที่ 21 Jalan USJ /C, Taipan USJ, Subang Jaya, Selangor มีเจ้าของเป็นคนไทย ชื่อ คุณยะห์ยา เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี และมีแรงงานไทย 12 คน ส่วนใหญ่เป็นคนงานจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกคนมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง และพักอาศัยอยู่ที่บ้านของนายจ้าง

 

สนร.มาเลเซีย เข้าเยี่ยมแรงงานไทย พร้อมพบตัวแทนนายจ้าง หารือเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานไทย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มซ.) โดยนายธนิทธิ์ ลอยพิมาย ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท VKPT Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นคนงานที่เดินทางมาทำงานผ่านบริษัทจัดหางาน เอ็ม. ดี. ซี. เอเย่นซี จำกัด ที่เมืองชาห์ อลัม รัฐสลังงอร์ สืบเนื่องจากได้รับการร้องทุกข์จากแรงงานไทยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับที่พักแห่งใหม่ที่นายจ้างจัดหาให้ เนื่องจากที่พักมีสภาพเก่า เสื่อมโทรม และมีตัวเรือดอยู่เป็นจำนวนมาก

Syndicate content