ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Thai workers abroad News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

สนร.มาเลเซีย เข้าพบผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงานอลอร์สตาร์ หารือเกี่ยวกับค่าจ้างค้างจ่ายของแรงงานไทย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มซ.) โดยนายธนิทธิ์ ลอยพิมาย ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานประจำเมืองอลอร์สตาร์ รัฐเคดาห์ เพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีค่าจ้างค้างจ่ายของแรงงานไทย 4 คน ซึ่งทำงานในตำแหน่ง คนงานภาคการเพาะปลูก/คนงานในสวนยาง ในเมืองอลอร์สตาร์

 

 

สนร.ญี่ปุ่น ช่วยเหลือแรงงานไทยร้องทุกข์

นายอดิศักดิ์ งอกลาภ ผู้ฝึกงานทำงานก่อสร้างโครงเหล็กที่ญี่ปุ่นเข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากถูกนายจ้างจ่ายค่าจ้าง/ค่าล่วงเวลาไม่ถูกกฎหมาย ให้ที่พักและสวัสดิการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน สร้างความลำบากแก่ผฝง.รายนี้และเพื่อนผู้ร่วมงานชาวไทยอีก 4 คน (ไม่รวมแรงงานที่ใช้วีซ่านักเรียนทำงานผิดกฎหมายอีก 2 คน)

สนร.เกาสงร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทย

เมื่อวันที่ 23 และ 25 กรกฎาคม 2558 นางสุชฎา โพธิเดช อทป.(ฝ่ายแรงงาน)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร.เกาสง ได้นำคณะแพทย์ จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้านปัญหาสุขภาพแก่แรงงานไทย ณ แคมป์ที่พักไซค์งานก่อสร้างบริษัท CTCI Corporation ซึ่งมีแรงงงานต่างชาติรวมทั้งหมด จำนวน 550 คน(แยกเป็ฯแรงงานอินโดนีเซีย 340 คนและแรงงานไทยจำนวน 210 คน)ในวันที่ 23 กรกฎาคม และ ที่บริษัท Taiwan Mitsumi Co.,Ltd.ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอส์นิค ซึ่งมีแรงงานไทยที่เป็นหญิงจำนวนทั้งหมด 39 คน ในวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

Labour Office in Malaysia Welcomes Department of Employment’s Inspector and Committee in a Courtesy Call to the Thai Ambassador in Kuala Lumpur

On the 30th July 2015, the Labour Office in Malaysia led by labour advisor Mr. Tanich Loypimai and committee welcomed Mr. Sombat Niwaterat, departmental inspector of the Department of Employment and committee on the occasion of a visit to meet governmental units in Malaysia. The committee also paid a courtesy call to H.E. Mr. Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand in Kuala Lumpur, to listen to general situations in Malaysia regarding the welfare of foreign workers and migrants, and also to exchange ideas about human trafficking. On this occasion, the Labour Office in Malaysia also participated in explaining labour issues in Malaysia.

Labour Office in Taipei Joins “2015 International Workshop on Strategies for Combating Human Trafficking” Meeting

On the 29th July 2015, labour advisor Miss Sadudee Kittisuwan participated in the “2015 International Workshop on Strategies for Combating Human Trafficking” meeting which took place at the Taipei Evergreen International Convention Center. The meeting was arranged by the Taiwan Immigration Agency, the Ministry of Foreign Affairs in Taiwan, the Taiwanese Ministry of Labour and the Taiwanese Tourism Bureau.

 สนร.มาเลเซีย ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และคณะ ในการเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มซ.) โดยนายธนิทธิ์ ลอยพิมาย ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับนายสมบัติ นิเวศรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการ จัดหางาน และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย และได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รับฟังสถานการณ์ทั่วไปของประเทศมาเลเซีย การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและผู้ลี้ภัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ในโอกาสนี้ สนร. มซ. ได้ร่วมบรรยายสถานการณ์แรงงานในมาเลเซียให้คณะฯ ด้วย

สนร.มาเลเซียนำผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมแรงงานไทยในเมือง Ipoh และ Alor Gajah

เมื่อวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2558 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มซ.) โดยนายธนิทธิ์ ลอยพิมาย ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับนายสมบัติ นิเวศรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อตรวจคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ รับทราบสภาพปัญหา สภาพการทำงาน และการดำรงชีวิตขณะทำงานในต่างประเทศ ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้มีโอกาสนำผู้ตรวจราชการฯ และคณะ เข้าเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจ้างงานแรงงานไทย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. และ A’Famosa Resort Hotel Sdn. Bhd.

นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกิจกรรมกับ สอท.ณ กรุงโตเกียว

เดือนกรกฎาคม 2558 นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมกิจกรรมกับสถานเอกอัครราชทุตไทย ณ กรุงโตเกียว ดังนี้  

(1) ร่วมพิธีปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถ   เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา โดยมีนายภัควัฒน์ ตันสกุล อัครราชทูตเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ณ อาคารพระมงคลเทพมุนี วัดปากน้ำญี่ปุ่น (18 ก.ค.58) 

Syndicate content