ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Thai workers abroad News

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

Taipei Labour Office Reports "Taiwan Permits Import of Vietnamese Workers as Curators and Sea Workers After 11-Year Ban"

On the 15th July, the Ministry of Labour in Taiwan announced that Taiwanese employers were permitted to employ Vietnamese workers in the position of curators and sea workers (not including housekeepers) after an 11-year ban. The initial ban came from the reason that Vietnamese workers in the following positions had a high rate of illegal migration in which the Vietnamese government did not formulate any effective prevention methods.

สนร.ไทเป รายงานข่าว “ไต้หวันอนุญาตการนำเข้าแรงงานเวียดนามตำแหน่งผู้อนุบาลและลูกเรือประมง หลังจากระงับไปนานถึง 11 ปี”

กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 อนุญาตให้นายจ้างไต้หวันสามารถว่าจ้างแรงงานเวียดนามตำแหน่งผู้อนุบาลและลูกเรือประมง (ไม่รวมตำแหน่งผู้ช่วยงานบ้าน)  หลังจากระงับการนำเข้าเป็นเวลานานถึง 11 ปี ด้วยสาเหตุเนื่องจากแรงงานเวียดนามในตำแหน่งดังกล่าวมีอัตราการหลบหนีสูง และรัฐบาลเวียดนามไม่ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

สนร.ไทเป รายงานข่าว “กระทรวงแรงงานไต้หวันเผยไต้หวันขาดแคลนแรงงานจำเป็นต้องนำเข้าแรงงานต่างชาติ”

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 กระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปกำลังแรงงานในไต้หวันจะมีอัตราลดลงปีละ 180,000 คน ซึ่งเป็นเหตุให้กระทรวงแรงงานไต้หวันต้องเพิ่มโควต้าการนำเข้าแรงงานต่างชาติ  ในการนี้ไต้หวันจะพยายามกระตุ้นให้ประเทศผู้ส่งออกแรงงานต่างชาติสร้างระบบการคัดเลือกแรงงาน โดยรณรงค์ให้ใช้วิธีการจ้างตรงในการว่าจ้างแรงงานต่างชาติมากขึ้น  นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการที่ชัดเจนว่า นายจ้างต้องเปิดรับสมัครแรงงานท้องถิ่นก่อนจึงจะสามารถยื่นขอโควต้านำเข้าแรงงานต่างชาติได้  รวมทั้งนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันความมั่นคงแรงงานไต้หวันเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานท้องถิ่นด้วย

ขอเชิญแรงงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ร่วมงาน Thai Festival 2015

สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงอาบูดาบี ขอเชิญแรงงานไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ร่วมงาน Thai Festivial  2015 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การค้า Yas Mall  กรุงอาบูดาบี จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง โดยในงานดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การลงนามถวายพระพร การแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรี การสาธิตศิลปะมวยไทย การสาธิตการประกอบอาหารและแกะสลัก โดยสมาคมเชฟไทยในเมืองอาบูดาบี

 

 

Taipei Labour Office Reports “Republic of the Unions of Myanmar Formally Opens its Representative Office in Taiwan”

On the 22nd June 2015, the Republic of the Union of Myanmar established a formal representative office in Taipei of Taiwan, called the “Myanmar Trade Office, the Republic of the Union of Myanmar in Taipei”. The Ministry of Foreign Affairs in Taiwan made the announcement and congratulated Myanmar stating that the establishment of the office would help promote trade relations, investment, tourism, culture, agriculture and livestock between Taiwan and Myanmar enabling closer ties. Taiwan has also recently established the Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) in Yangon in 2014.

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ำต่องานมินิจ๊อบ

สถิติจากศูนย์มินิจ๊อบเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ระบุว่ามีผู้ทำงานมินิจ๊อบลดลงในช่วงสามเดือนแรกของปี 2558 หลังการบังคับใช้ค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเป็นชั่วโมงละ 8.50 ยูโร และเมื่อถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 พบว่ามีผู้ทำงานมินิจ๊อบลดลง 237,000 คนเหลือ 6.6 ล้านคนหรือคิดเป็น 3.5 เปอร์เซนต์
 
งานมินิจ๊อบในบริบทของเยอรมนีนั้นคืองานที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่เกิน 450 ยูโรต่อเดือน ทำให้คนที่มีชั่วโมงทำงานน้อยไม่ต้องเสียภาษี เดิมลูกจ้างที่ทำงานมินิจ๊อบจะได้รับค่าจ้างประมาณ 5-10 ยูโรต่อชั่วโมง ในขณะที่ค่าจ้างขั้นต่ำได้กำหนดไว้ที่ 8.50 ยูโรต่อชั่วโมง และลูกจ้างที่ทำงานมินิจ๊อบจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นผู้ทำงานประจำ
 

สนร.ไทเป รายงานข่าว “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เปิดสำนักงานผู้แทนในไต้หวันอย่างเป็นทางการ”

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้จัดตั้งสำนักงานผู้แทนอย่างเป็นทางการ ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ในชื่อว่า “สำนักงานการค้าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำกรุงไทเป”  โดยกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้ออกแถลงการณ์แสดงความยินดีและกล่าวว่า การจัดตั้งสำนักงานฯ ดังกล่าวจะช่วยให้ความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การเกษตรและการปศุสัตว์ ระหว่างไต้หวันและเมียนมาร์ได้รับการพัฒนาและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น  ในขณะที่ไต้หวันได้มีการจัดตั้งสำนักงานสาขาของสมาคมส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศ (Taiwan External Trade Development Council: TAITRA) ขึ้นที่เมืองร่างกุ้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.

Syndicate content