ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Labour Minister Meets with Committee on Monitoring Public Disclosure of Information

Date: 
Thursday, 08 November 2018

          On Thursday November 8, 2018, at 09.00 hours, Labour Minister H.E. Police General Adul Sangsingkeo chaired the committee meeting for monitoring public disclosure of information for the second time this year. The meeting included representatives from relevant agencies including the Royal Thai Army, the Royal Thai Navy, the Royal Thai Air Force, the Royal Thai Police, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Culture, Ministry of Digital Economy and Society, the Prime Minister's Office and the Government Public Relations Department. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room on the 5th floor, Ministry of Labour. 

 

---------------------------------------

 

Photos by Chanchai Chaonongphian/
November 8, 2018/