ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL Welcomes Budget Bureau Management and Committee on Inspection of MOLOC

Date: 
Thursday, 03 January 2019

          On January 3, 2019, at 06.15 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Jarin Chakkaphark and the ministry’s executives welcomed Deputy Director of the Budget Bureau, Mr. Poomruksa Chomsaeng and committee on a visit to inspect and listen to briefings on the mission of the Ministry of Labour’s Operation Center (MOLOC). The event took place at the labour news watch out room at the Ministry of Labour’s Operation Center (MOLOC), 5th floor, Ministry of Labour.
          The Ministry of Labour's Operations Center (MOLOC) is a center to monitor, collect and report daily statuses, working in collaboration to drive policies following the goals, both at the policy and operational level. It is a center for continuous management in crises and is the central coordinating center of the Ministry of Labour both in normal situations and emergencies. It also serves as a public relations and information operations (IO) center for all sectors of society to acknowledge and join in labour operations, as well as being a service management center with technology improving the 1509 hotline to be the primary network and linking the database with other agencies.
 

 

 

------------------------------------

Division of Public Relations/
Photos by Sompob Silbut/
3 January 2019/