ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL Records Program Giving Blessings to His Majesty the King

Date: 
Tuesday, 02 July 2019
          Today (July 2, 2019) at 14.30 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol, along with the Ministry of Labour’s management team, joined the recording of a television program to give blessings to His Majesty the King on the auspicious occasion of the King's 67th birthday on July 28, 2019 at Channel 7HD.
 
 
+++++++++++++++++++
 

Division of Public Relations/
News & photos by Pariyaron Phromsakha Na Sakonnakhon/
2 July 2019/