ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Permanent Secretary of Labour Interviewed by Bloomberg

Date: 
Friday, 05 July 2019
          Today (July 5, 2019) at 14.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol participated in an interview with Ms. Nutnicha Chuwiruch from Bloomberg on the fishing industry in Thailand, at the Permanent Secretary’s office on the 7th floor, Ministry of Labour. 
 
 
+++++++++++++++++++
 
 

Division of Public Relations/
News & photos by Pariyaron Phromsakha Na Sakonnakhon/
5 July 2019