ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL Makes Merit for Asanha Puja Day and Buddhist Lent

Date: 
Monday, 08 July 2019

          On Monday, July 8, 2019, at 07.30 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol hosted the offering of candles and almsgiving to 9 monks on the occasion of Asanha Puja and Buddhist Lent for 2019. The ministry’s executives, officials and officers also attended the ministry’s ceremony at the foyer on the first floor.

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

 

Division of Public Relations/
News & photos by Chanchai Chaonongphian/
8 July 2019