ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL Meets on Organization of Anniversary Event

Date: 
Thursday, 18 July 2019

            On July 18, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the meeting of the organizing committee for the Ministry of Labour’s anniversary event. The meeting discussed activities according to the mission of the agencies under the Ministry of Labour, including career demonstrations, product sales, job opening showcase, exhibitions and the awarding of retired government officials and people with outstanding work to benefit the workforce. The meeting also assigned various missions to agencies under the Ministry of Labour, which took place at the Prasong Rananant Meeting Room, 5th Floor, Ministry of Labour.

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

Division of Public Relations