ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL 18th Advisory Council for National Labour Development Meets

Date: 
Tuesday, 06 August 2019

            On August 6, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradech Waleeittikul joined in the 18th National Labour Development Advisory Council Meeting No. 8/2019 (16th occasion). The meeting considered the 18th National Labour Development Advisory Council’s employee representatives, free from union membership. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

                                                                                                                                                                       DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

Division of Public Relations/