ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Chief Labour Inspector-General Conducts Official Inspection in Nakhon Sawan

Date: 
Thursday, 08 August 2019

           On August 7, 2019, at 09.30 hours, the Ministry of Labour's Chief Inspector-General Mrs. Achara Kaewgamchaicharoen held a meeting to examine the progress of the performance following the official inspection plan of the Permanent Secretary of Labour's Office and inspection plan of the Ministry of Labour for 2019, in Nakhon Sawan Area 18 for the third round. Labour Academic Specialist Ms. Wiriyaporn Prempho, acting Nakhon Sawan Provincial Labour Director along with heads of government agencies under the Ministry of Labour and officials attended the meeting at meeting room 203, City Hall, 2nd floor. Chief Inspector-General emphasized that all departments operate and disburse the budget to meet the target and pay attention to quality work and reliable results from the implementation of projects. At 13.30 hours, the Chief Inspector-General followed up on progress following the Ministry of Labour's focused policy of A1(1) to upgrade the skills of workers to be qualified workers in the high technology training center activities, supports the industry of the future at KTIS BioEthanol Co, Ltd.

 

 

------------------------

Division of Public Relations/
7 August 2019