ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL Joins Procession for Royal Worship at the Chitralada Royal Villa

Date: 
Wednesday, 14 August 2019

          Today (August 13, 2019), at 08.30 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol assigned the Ministry of Labour's Inspector-General Mr. Apinya Sujarittanan to represent ministry’s participation in the procession for royal worship. The event took place at the Chitralada Royal Villa.

 

--------------------------------

 

Division of Public Relations/
News & photos by Central Administration Bureau/
13 August 2019