ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

MOL 2019 Annual Budget Expenditure Management and Tracking Committee Meets

Date: 
Monday, 19 August 2019

           

           On August 19, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the 2019 Annual Budget Expenditure Management and Tracking Committee meeting for no 7/2019. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

Division of Public Relations