ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

TOSH Meets Labour Minister to Introduce Executive Committee and Missions

Date: 
Thursday, 07 November 2019
          Today (November 7, 2019), at 13.00 hours, Labour Minister M.R. Chatumongol Sonakul, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol and the ministry’s executives, welcomed President of the Institute for Occupational Safety, Health and Environment (TOSH) General Aphichat Saengrungrueng and executive committee to meet members and introduce the missions of TOSH. The occasion took place at the Saengsingkaew conference room, 5th floor, Ministry of Labour.
 
 
 
+++++++++++++++++++
 
 

Division of Public Relations/
News & photos by Pariyaron Phromsakha Na Sakonnakhon/
7 November 2019