ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Labour Minister Joins Cabinet Offsite Meeting 1/2019

Date: 
Tuesday, 12 November 2019

            On November 12, 2019, at 08.30 hours, Prime Minister General Prayuth Chan-ocha chaired the meeting on economic and social development of the lower central region group 1, consisting of Kanchanaburi, Ratchaburi and Suphan Buri. He also chaired the official cabinet offsite meeting for the first time this year. Labour Minister M.R. Chatumongol Sonakul also participated in this meeting which took place at the Oraphim Meeting Room, 2nd floor, Academic Services and Graduate Studies Building, Kanchanaburi Rajabhat University.

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

----------------------------

 

Division of Public Relations/
Photos by Sompob Silbut