ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การสัมมนาเรื่อง สู่ประชาคมเศรษกิจอาเซียน 2558 : โอกาสและความพร้อมของไทยต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

 

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สู่ประชาคมเศรษกิจอาเซียน 2558 : โอกาส

และความพร้อมของไทยต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี 

 

 

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 โอกาสและความพร้อมของไทยต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ โดย คุณฉัตรชัย  มงคลวิเศษไกวัล
   
การเปิดตลาดการค้าบริการด้านการเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศ (Movement of Natural Persons) โดย คุณรณรงค์  พูลพิพัฒน์
   
Free Flow of Services ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  โดย คุณรณรงค์  พูลพิพัฒน์
   
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดแรงานไทย โดย ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
   
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (2015)
   
บทเรียนของการเคลื่อนย้ายแรงงานจากการขยายสมาชิกภาพของสภาพยุโรป