ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แบนเนอร์กระทรวงแรงงาน

 

แบนเนอร์กระทรวงแรงงาน

 

 

กระทรวงแรงงาน

ขนาด width 150  height  35 ดาวน์โหลด

 

กระทรวงแรงงาน

ขนาด width 180  height  42  

 

กระทรวงแรงงาน

ขนาด width 230  height  54