ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 ที่มา : กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล