ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศราคากลางจ้างผลิตวีดีทัศน์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
bullet ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
bullet ประกาศราคากลางเช่ายานพาหนะ
bullet ประกาศราคากลาง และประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
bullet ประกาศราคากลางจ้างจัดงานเปิดตัวระบบ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์
bullet ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
bullet ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านสือโทรทัศน์และสื่อออนไลน์
bullet ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)โดยวิธีพิเศษ
bullet ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุช่าง 23 รายการ
bullet ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
bullet ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bullet ประกาศผลการประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
bullet ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อระบบ Log ทดแทน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2559 กระทรวงแรงงานและเอกสารรายงานประจำปี 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
bullet ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)
bullet ประกาศราคากลางสำหรับการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายแบบ Pocket Wifi
bullet ประกาศราคากลางซื้อต้นไม้ประดับบริเวณกระทรวงแรงงาน
bullet ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560